Rębak może pomóc Ci w wykorzystaniu opadłych drzew i liści, a także w kompostowaniu. Oto jak to działa.
Homesteading prezentuje wiele wyzwań i możliwości. Rozpoznanie możliwości i zważenie ich potencjalnych korzyści może oddzielić odnoszącego sukcesy zagrodnika od reszty. Sama wielkość odpadów w gospodarstwie może być przytłaczająca, ale czy w tych odpadach jest szansa? Jednym z elementów wyposażenia, który może w tym pomóc jest rębak do drewna.

Każdego roku w gospodarstwie powstaje ogromna ilość naturalnych odpadów, w tym liści, ściętych drzew, opadłych gałęzi, pozostałości po przycinaniu drzew owocowych i przycinaniu lasek jagodowych, chwastów ogrodowych, resztek łodyg kukurydzy i kompostu ogrodowego. Te przedmioty w końcu tworzą powoli rozkładające się stosy w gospodarstwie. Niekoniecznie same sterty są przyczyną problemów, ale raczej nieefektywne wykorzystanie materiałów. Koszt nieodpowiedniego wykorzystania odpadów z gospodarstwa jest wysoki, ale rębak lub rozdrabniacz może przekształcić wiele z tych stosów w efektywne składniki odżywcze, które gospodarstwo może natychmiast wykorzystać.

Tradycyjnie, rębak lub rozdrabniacz do drewna pomagał rolnikom w oczyszczaniu obszarów, na które spadły drzewa. Rębak do drewna zabiera gałęzie i patyki, które nie dają się łatwo układać w stosy i zamienia je w ściółkę drzewną. Rębaki do drewna są dostępne w wielu rozmiarach, a rozmiar rębaka określa rozmiar gałęzi, które może on przetworzyć.

Produkcja zrębków drzewnych
Zrębki drzewne mają wiele zastosowań i korzyści w gospodarstwie. Ostatecznie, zrębki te są ściółką, która może przynieść korzyści Twojej glebie poprzez zatrzymywanie wilgoci, dodawanie świeżej materii organicznej i zmianę nawyków drenażowych obszaru, na którym są stosowane. Mulcz może być doskonałym sposobem, aby zapobiec wzrostowi chwastów, ponieważ głęboka warstwa mulczu utrzymuje nasiona chwastów w ciemności i zapobiega ich kiełkowaniu. Wióry drzewne, które nie ulegają szybkiemu kompostowaniu, mogą tworzyć ładne ścieżki lub obrzeża w ogrodzie.

Robienie ściółki z liści
Niektóre rębaki wyposażone są w sito, które rozdrabnia materiał na dość drobne cząstki. Takie rozdrabniacze mogą zamienić ogromne stosy liści w ściółkę, która ma wiele zastosowań w gospodarstwie i ogrodzie. Ściółka z liści może być jednym z najbardziej zróżnicowanych i niewykorzystanych materiałów w gospodarstwie. Wysuszone, rozdrobnione liście mają podobny potencjał wykorzystania jak zrębki drzewne, ale są małe i lekkie, a ponadto szybko się rozkładają. Ważne jest, aby trzymać liście i zrębki oddzielnie, kiedy przepuszczamy je przez rębak, aby można je było wykorzystać na różne sposoby.

Tworzenie kompostu
Rębak jest doskonałym narzędziem do tworzenia kompostu. Aby to osiągnąć, materiały, które w nim umieszczasz muszą się rozkładać przez pewien okres czasu. Czas jest największym czynnikiem w kompostowaniu. Całe ziemniaki, na przykład, potrzebują dużo czasu na rozkład. Jednak rębak może szybko zamienić ziemniaki lub inne kompostowane przedmioty w tysiąc małych kawałków. W rezultacie powstaje większa powierzchnia, na której mikroby, robaki, ślimaki i grzyby mogą rozkładać kompost. Można również wymieszać kompostowany materiał z elementami o wysokiej zawartości węgla, takimi jak słoma lub ściółkowane liście; umieścić je w tym samym leju w celu rozdrobnienia, zamiast tworzyć warstwy lub obracać kompost w celu określenia zapotrzebowania na suchy materiał.

Eliminacja pojemnika na kompost

Dzięki rębakowi, możesz wyeliminować pojemniki na kompost, które mogą być utrapieniem dla wzroku i zapachu. Ale nawet jeśli pojemnik kompostowy jest przyjemny pod tymi względami, z pewnością przyciąga muchy, krytyków, krety i inne szkodniki, które nie pomagają w gospodarstwie.

Przy użyciu rębaka, można kompostować bezpośrednio między rzędami lub nawet użyć motyki do wykonania małego rowu, w którym można bezpośrednio kompostować materiał. Można przepuszczać przez rębak resztki ogrodowe, resztki kuchenne, a nawet chwasty wyrwane z ogrodu, aby natychmiast zasilić glebę w ogrodzie, gdy tylko się pojawią.